Kontakt

Lukáš Komenda – GEO KOM


IČO: 50 471 601 DIČ: 107 626 57 51

Novohorská 42, 831 06 Bratislava


www.geokom.sk

mail: geokom@geokom.sk


Lukáš Komenda

tel: 0908 178 687 mail: komenda@geokom.sk