Úvod

Lukáš Komenda – GEO KOM

Geodetické práce

Geometrické plány,

zameranie a vytýčenie pozemkov a stavby,

zákresy a vytýčenia inžinierskych sietí.